Showing 11209 results

Архивное описание
3 результаты с цифровыми объектами Show results with digital objects
Samoa
4.4.2.1.M.2/57 · Item · 1932
Part of Fonds spéciaux

Berlin : Reimar Hobbing, 1932

Без названия
Wowosere Tikihata
4.4.2.1.M.2/67 · Item · 1958
Part of Fonds spéciaux

Buk I. [Reader No. 1 (Kâte language)]
Madang : Lutheran Mission Press, 1958

Без названия
Ternate'sche teksten
4.4.2.1.M.2/59 · Item · 1930
Part of Fonds spéciaux

in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 86/2, 1930, pp. 216-301 (tiré à part?)

Без названия
4.4.2.1.M.2/502-503 · Item · 1975
Part of Fonds spéciaux

Führer duch das Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für Volkskunde Basel, Sonderausstellung 1975
Basel: Museum für Völkerkunde, 1975

Без названия
Boven-Digoel
4.4.2.1.M.2/213 · Item · [1936]
Part of Fonds spéciaux

Batavia : De Unie, [1936]

Без названия
Tiliauw, de Sawia
4.4.2.1.M.2/180 · Item
Part of Fonds spéciaux

Amsterdam : De Spieghel ; Mechelen : Het Kompas, [1934]

Без названия
Fiji and the Fijians
4.4.2.1.M.2/227 · Item · 1982 (réimpr. de l'éd. London, 1858)
Part of Fonds spéciaux

Vol. I.
Suva : Fiji Museum, 1982 (réimp. de l'éd. London, 1858)

Без названия